Picture
“ทัศนคติของคนเราที่มีต่อชีวิต สร้างความแตกต่างให้กับการดำรงชีวิตได้...  วันใดที่คุณหยุดสร้างสภาพแวดล้อมของคุณเอง  เมื่อใดที่คุณหยุดสร้างสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว  เมื่อใดที่คุณหยุดโบกมือวิเศษ และหยุดเติมความสวยงามและความอัศจรรย์ให้กับสิ่งรอบๆ ตัว  เมื่อนั้นสิ่งต่างๆ ก็จะไม่น่าอัศจรรย์ และไม่สวยงามอีกต่อไป” – แอล รอน ฮับบาร์ด

แท้จริงแล้ว ความเป็นไป หรือการเคลื่อนไหวของสิ่งรอบตัวเรานั้น ล้วนแล้วแต่มาจากทัศนคติของเราเองทั้งสิ้น ถ้าเรามองว่าโลกช่างหม่นหมอง มันก็จะหม่นหมอง ถ้าเรามองว่าโลกสวยงาม มันก็จะสวยงาม ความมหัศจรรย์ในชีวิตนั้นเกิดขึ้นได้ทุกวัน ทุกๆ เวลา ตามการสร้างสรรค์ของเราเอง แล้วเราจะสร้างสภาพแวดล้อมของเราเองได้อย่างไร? เราจะทำให้รอบตัวเรามีแต่สิ่งสวยงาม และเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ได้อย่างไร?  


วิธีเติมความมหัศจรรย์ให้ชีวิต

1. มองไปรอบตัว และสิ่งรอบตัวคุณในขณะนี้
2. เขียนลงไปว่า คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อให้สภาพแวดล้อมสดชื่นแจ่มใสขึ้น
3. เขียนลงไปว่า คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อให้สภาพแวดล้อมสวยงามขึ้น
4. เขียนลงไปว่า คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อให้สภาพแวดล้อมมหัศจรรย์ขึ้น
5. ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งโลกของคุณเป็นโลกที่มีความสุขมากขึ้น

ลิขสิทธิ์ภาษาอังกฤษ: Copyright © 2011 TipsForSuccess.org. 
ลิขสิทธิ์ภาษาไทย: Copyright © 2012 Life Consultant Institute of Siracha. All Rights Reserved. Grateful acknowledgment is made to L. Ron Hubbard Library for permission to reproduce selections from the copyrighted works of L. Ron Hubbard.
Leave a Reply.