Picture
ผ่านพ้นวันแม่ไปแล้ว หวังว่าทุกท่านจะมีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆ เพื่อทดแทนพระคุณแม่กันทุกคน แต่ไม่ว่าจะเป็นวันแม่หรือวันไหน เราก็สามารถ และควรที่จะแสดงความเคารพรัก และดูแลเอาใจใส่คุณแม่... รวมทั้งคุณพ่อของเราเสมอ

“ลูกเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา... เราควรจำไว้เสมอว่า ท่านคือพ่อแม่เพียงคนเดียวของเรา ดังนั้น ไม่ว่าจะอย่างไร เราก็ควรที่จะให้ความเคารพและช่วยเหลือท่าน หนทางสู่ความสุขนั้นรวมไปถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ หรือผู้ที่เลี้ยงดูเรามา” – หนังสือหนทางสู่ความสุข, แอล รอน ฮับบาร์ด

การที่จะประสบความสำเร็จได้ดีนั้น ทุกส่วนทุกด้านในชีวิตของเราจะต้องสมดุลกัน และดำเนินไปได้ด้วยดี ทั้งเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การงาน การมีส่วนร่วมในสังคม ฯลฯ  หากส่วนใดส่วนหนึ่งไม่สู้ดีนักก็จะพลอยฉุดรั้งส่วนอื่นๆ ตามไปด้วย การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานกับพ่อแม่ ขุ่นข้องหมองใจกัน สามารถฉุดรั้งความก้าวหน้าของเราได้ ในทางกลับกัน การมีความสัมพันธ์ที่ดี เข้าอกเข้าใจกันกับพ่อแม่จะเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งที่ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของเราได้ ความกตัญญูรู้คุณย่อมส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง แล้วเราจะดูแลท่านอย่างไรได้บ้าง?

ตัวอย่าง 10 ข้อของแสดงความเคารพและช่วยเหลือพ่อแม่ของเรา

1. จดจำวันพ่อ วันแม่ และวันเกิดของท่านให้ได้เสมอ
2. พูดคุยหรือไปเยี่ยมท่านเป็นประจำ
3. เล่าเรื่องราวความสำเร็จของคุณให้ท่านฟัง
4. เลิกขอให้พ่อแม่แก้ปัญหาให้ หัดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
5. ปฏิบัติต่อท่านด้วยความเคารพ และให้เกียรติท่านอยู่เสมอ
6. ให้ความรัก ความกรุณาต่อท่าน 
7. จัดทำประกันสุขภาพให้ท่าน หรือวางแผนดูแลท่านในระยะยาวแบบที่ท่านต้องการ
8. บอกกล่าวพี่น้อง ลูกๆ หรือหลานๆ ของคุณรู้จักให้ความเคารพและช่วยเหลือท่าน
9. ในวาระสุดท้ายของชีวิตท่าน ช่วยเหลือให้ท่านจากไปอย่างสงบสุขที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
10. กล่าวขอบคุณท่านเสมอๆ ที่ได้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และช่วยเหลือคุณจนเติบโต

พึงระลึกไว้เสมอว่า พ่อแม่คือคนที่อยากเห็นคุณประสบความสำเร็จมากกว่าใครๆ! ในโอกาสนี้ เราขออวยพร (ย้อนหลัง) ให้ผู้เป็นแม่ และพ่อทุกท่านพบแต่ความสุขสวัสดี ขอบพระคุณค่ะสำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ที่ปราศจากเงื่อนไขของท่าน  : )


ลิขสิทธิ์ภาษาอังกฤษ: Copyright © 2011 TipsForSuccess.org. 
ลิขสิทธิ์ภาษาไทย: Copyright © 2012 Life Consultant Institute of Siracha. All Rights Reserved. Grateful acknowledgment is made to L. Ron Hubbard Library for permission to reproduce selections from the copyrighted works of L. Ron Hubbard.
Leave a Reply.