Picture
 “ความตั้งใจ” นั้น เป็นคำง่ายๆ ที่มีพลังอย่างไม่น่าเชื่อ ทุกสิ่งที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตคู่ การทำกับข้าว หรือการเรียนวาดรูป หากทำอย่างตั้งใจแล้ว โอกาสที่จะประสบความสำเร็จย่อมมีมากกว่าหลายเท่า ผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตาม ล้วนมีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะประสบความสำเร็จเป็นตัวต้น

หากมองในมุมที่ใกล้ตัวเรามากขึ้น “ความตั้งใจ” นี้ ยังถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญยิ่งของการสื่อสาร

นักขายบางคนช่างประจบเอาใจลูกค้า แต่ไม่เคยปิดการขายได้สำเร็จ คุณครูบางคนพยายามสารพัดวิธีให้นักเรียนในชั้นเลิกส่งเสียงดัง แต่ก็ห้ามได้เพียงชั่วครู่ คนบางคนรู้สึกเหมือนยิ่งเราพยายามพูดเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งไม่สนใจฟังเราเท่านั้น  เพราะเหตุใด?

“สิ่งที่ทำหน้าที่สื่อสารคือ ความตั้งใจ ไม่ใช่คำพูด เมื่อความตั้งใจที่จะสื่อสารส่งไปถึงผู้รับ การสื่อสาร [ของเรา] ก็จะไปถึงเช่นกัน” – แอล รอน ฮับบาร์ด

หากปราศจากความตั้งใจที่เป็นเสมือนคลื่นส่งผ่านความคิดของเราตรงไปยังคู่สนทนาแล้ว คำพูดที่พูดออกไป ไม่ว่าจะคัดสรรถ้อยคำมาดีเพียงใด ก็ไม่อาจเดินทางไปถึงใจผู้ฟังได้ แต่ถ้าสื่อสารออกไปด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจ และเห็นตามเราแล้ว ผู้รับสารย่อมรับรู้ และเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อได้ 

ตัวอย่างเช่น นักขายที่ตั้งใจฟังความต้องการของลูกค้า และตั้งใจแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของลูกค้าเพื่อนำไปสู่การขาย ย่อมขายของได้ดีกว่านักขายที่มัวแต่กังวลว่าลูกค้าจะไม่สนใจซื้อ คุณครูที่ตั้งใจบอกกล่าวนักเรียน ย่อมทำให้นักเรียนเชื่อฟังได้ดีกว่าคุณครูที่สอนนักเรียนไป แต่ใจก็พะวงเรื่องทางบ้าน ชายหนุ่มขี้อายที่ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะบอกกล่าวให้เธอคนนั้นรับรู้ถึงความรู้สึกของเขา และตั้งใจสื่อสารออกไป มักจะสะกดใจเธอได้ก่อนที่เขาจะปริปากพูดเสียอีก

ใส่ความตั้งใจลงไปในทุกสิ่งที่คุณทำ รวมทั้งทุกเรื่องที่คุณต้องการจะสื่อสาร พลังแห่งความตั้งใจนั้นจะทำให้การสื่อสารของคุณราบรื่น และบรรลุถึงสิ่งที่คุณมุ่งมาดปรารถนา 

“ถ้าคุณตั้งใจให้บางอย่างเกิดขึ้น มันก็จะเกิดขึ้น ถ้าคุณตั้งใจให้มันเกิดขึ้น การพูดออกมาไม่ใช่ความตั้งใจ ความตั้งใจคือ คลื่นที่นำพาคำพูด” – แอล รอน ฮับบาร์ด


Copyright © 2012 Life Consultant Institute of Siracha. All Rights Reserved. Grateful acknowledgment is made to L. Ron Hubbard Library for permission to reproduce selections from the copyrighted works of L. Ron Hubbard.

Leave a Reply.